Huisreglement

Overeenkomst en betaling

 1. De overeenkomst is pas geldig na betaling van de waarborg van € 50,00 op rekening van vzw Sint Vaast (Crelan – BE76 1030 5613 6695). De betaling dient te gebeuren binnen de 5 dagen na het indienen van de huurovereenkomst.
 2. De factuur dient betaald te worden binnen de 7 werkdagen na opmaak, op rekening Crelan -BE76 1030 5613 6695.
 3. Bieren en frisdranken zijn verplicht af te nemen van vzw Sint Vaast (zie drankenlijst).
  Wijnen en schuimwijnen kunnen via vzw Sint Vaast worden verkregen bij Vinilux (aan te geven bij reservatie) of ook vrij worden meegebracht.
 4. De verhuur van het OC omvat de grote zaal inclusief het gebruik van de keuken. Concreet wil dit zeggen dat het gebruik van de kleine zaal (café) niet inbegrepen is en dus ook niet te huur is.

Ingebruikname

 1. De sleutel voor het gebruik van het OC is beschikbaar op datum van verhuur. Het uur wordt afgesproken met de zaalverantwoordelijke.
 2. Om discussies te vermijden, dienen alle opmerkingen in verband met gebreken of beschadigingen door de huurder aan de zaalverantwoordelijke meegedeeld te worden vóór de ingebruikname.
 3. Op de dag van verhuur en de dag na verhuur wordt samen met de zaalverantwoordelijke de stock opgenomen. De sleutel wordt na stockopname aan de zaalverantwoordelijke bezorgd.
 4. Het bestuur van vzw Sint-Vaast heeft het recht op elk ogenblik tijdens de afhuring het OC te betreden om toe te zien op het naleven van het reglement.
 5. Eventuele schade aangericht aan de gebouwen of het meubilair valt ten laste van de huurder.

Veiligheid

 1. vzw Sint-Vaast is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van het OC.
 2. Het is noodzakelijk dat alle nooduitgangen worden vrijgehouden en de voorzieningen in verband met brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn.

Verbod

 1. Fuiven, politieke activiteiten, beurzen en overnachtingen zijn niet toegelaten.
 2. Het is verboden te spijkeren, te boren, te schroeven, te kleven … in/op de muren, vloeren en plafonds. Voor het aanbrengen van eventuele versiering, prijslijsten … zijn speciale duimspijkers verkrijgbaar bij de zaalverantwoordelijke.
 3. Het gebruik van rookmachines, schuimmachines, confettikanonnen, vuurwerk … is verboden.
 4. In de zaal of vestiaire is het ten strengste verboden met een bal te spelen.

Nachtrust

 1. De maximale gemeten dB tijdens het evenement mag 85 dB niet overschrijden, gemeten over een periode van 15 minuten. (Met uitzondering indien er een andere vergunning door de milieudienst toegekend wordt voor grotere evenementen)
 2. Tijdens elke verhuring is het verplicht de decibelmeter aan te zetten en er mag ook geen sabotage aan het toestel aangebracht worden.
 3. Na 22u moeten alle buitendeuren steeds dicht blijven om geluidsoverlast tegen
  te gaan.

  Het niet naleven van deze regels kan een boete of een directe stopzetting van het evenement teweegbrengen.

Ontruiming

 1. OC Sint-Vaast wordt de ochtend na de verhuurdatum om 4.00 uur vrijgemaakt.
 2. Tafels en stoelen zijn – in propere toestand – terug te stapelen op de plaats en op de manier zoals bij aanvang van de huurperiode.
 3. De opkuis van de toog, het wassen en afdrogen van de gebruikte glazen en het terugplaatsen op het buffet of in de voorziene bakken dient te gebeuren door de huurder.
 4. Keukenhanddoeken en afwasgerief dienen door de huurder zelf meegebracht te worden.
 5. Bij het einde van de activiteiten worden alle stekkers van de koelinstallaties uitgetrokken en worden alle lichten gedoofd.
 6. Alle eigen afval, leeggoed, papier en karton dient door de huurder te worden meegenomen of kan ingezameld worden in de voorziene gele vuilniszakken (€ 1,00/zak).
 7. Bij gebruik van de vaatwasmachine dient deze door de huurder te worden gereinigd.

Wettelijke voorschriften

 1. De huurder moet zich zelf in orde stellen met de verplichtingen ten opzichte van SABAM of billijke vergoeding.
 2. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de geluidsnormen van 85 DB(eq)A en neemt bij het niet naleven van de geluidsnormen alle gevolgen en eventuele straffen voor zijn rekening.
 3. Bij inbreuken op het reglement wordt de activiteit stilgelegd zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Kosten/Boeteclausules

 1. Het basistarief van de zaal bedraagt € 250,00 waarvan € 200,00 huur en € 50,00 voor opkuis.
 2. Bij verlies van de sleutel zijn de kosten voor het vervangen van het slot ten laste van de huurder.
 3. Bij gebruik van eigen drank, die door VZW Sint-Vaast ook aangeboden wordt  (bier of frisdranken), wordt € 100,00 extra aangerekend.
 4. Bij het niet of niet correct terugplaatsen van het meubilair/materiaal wordt € 100,00 extra aangerekend.
 5. Bij het niet reinigen de vaatwasmachine wordt € 100,00 extra aangerekend.
 6. Indien de opzeg van het huurcontract gebeurt binnen een termijn van 2 weken voor verhuur, verliest men de waarborg van € 50,00.
 7. Gebroken aperitiefglazen, wijnglazen kosten € 4,00 per stuk.

Bij het indienen van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met het naleven van ons huisreglement.

Mededeling toegankelijkheid OC Nederename

Vanaf 1 april zal het tijdens de werkuren moeilijk zijn om het OC te bereiken, in het weekend zal de toegang vrij gehouden worden.

Vanaf maandag 15 april t.e.m. maandag 6 mei zal het niet mogelijk zijn om met wagens tot aan het OC te rijden ifv het aanleggen van de wegenis voor het OC.

Na 6 mei moet het voetpad en toegang voor het OC nog worden aangelegd. Hierdoor zal de toegang tot aan het OC met de wagens ook deels verhinderd worden, maar in het weekend zal men normaal wel met de wagen tot op de parking kunnen rijden.

Te voet blijft het OC steeds toegankelijk.